I sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2018-11-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji

2.Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu

3.Złożenie ślubowania przez Radnych

4.Złożenie ślubowania przez Wójta

5.Wybór Przewodniczącego Rady

6.Zakończenie obrad