XXI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2021-05-20, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Krypianka (Brzeźniczka) oraz określenie sezonu kąpielowego dla tego miejsca.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przystąp...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzustów.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zarządze...)

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.