XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2021-07-06, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego radnej...)Głosowanie (za przyjęciem wniosku formalnego radnej...)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Garbatce-Letnisko, przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Południe.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.

Głosowanie (za przyjeciem uchwały w sprawie przekaza...)

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.