XXIV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji

w dniu 2021-08-26, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Głosowanie (za przyjęciem wniosku o wycofanie z porz...)Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XXII Ses...)Głosowanie (za przyjęciem protokołu z obrad XXIII Se...)

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadz...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie odwołani...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Garbatka-Letnisko.

Głosowanie (za przyjęciem uchwały w sprawie powołani...)

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.